Anında Görüntü!

Quantum üniteleri standart olarak aşağıdaki konularda çalışmaya hazır ve kurulumu tamamlanmış halde teslim edilmektedir:

  1. ARKEOJEOFİZİK: Kentsel / Kırsal alanlarda her türlü arkeolojik yapı ve eserlerin tam derinlik ve lokasyonlarının haritalanması,
  2. GÖMÜLÜ TESİSATLARIN HARİTALANMASI: Kentsel ortamlarda her türlü gömülü tesisatın (atık su, yağmur suyu, içme suyu boruları, kablolar, vb.) haritalanması,
  3. JEOLOJİK HARİTALAMA: Yeraltı jeolojik birimlerinin sınırları ve geometrileriyle haritalanması (Stratigrafi),
  4. YERALTI DEFORMASYONLARI: Zeminlerin su içeriklerinin, faylanma / deformasyon zonlarının haritalanması, Yeraltı suyu haritalanması,
  5. MADEN HARİTALAMA: Gömülü madenlerin (krom, mermer, kömür, vb.) haritalanması
  6. KAÇAK ve KAYIP TESPİTLERİ: Tesisat kaçak noktalarının ayrıntılı belirlenmesi

 

Quantum 3 frekansta aynı anda çalışan jeoradar